Mednarodno

96 lokalnih BEST skupin v 33 evropskih državah.

Številčno

Več kot 3400 aktivnih članov lokalnih BEST skupin.

Aktivnosti

Pridobivanje sposobnosti in znanja za delo v mednarodnem okolju.

Osebna rast

Dvotedenski tečaji, kratki intenzivni treningi, sejmi kadrovskih potencialov navezovanje stikov ...

96 lokalnih BEST skupin (Local BEST Groups) v 33 evropskih državah ustvarja rastočo, dobro organizirano, močno, mlado in inovativno študentsko mrežo. Več kot 3400 aktivnih članov lokalnih skupin BEST širom Evrope promovira in omogoča evropskim študentom razumeti in ceniti različne kulture, pridobiti sposobnosti in znanja za delo v mednarodnem okolju, kar še dodatno doprinese k osebnostni rasti posameznika. To skušamo doseči tako, da tekom celega leta organiziramo različne strokovne aktivnosti, kot so dvotedenski tečaji, kratki intenzivni treningi, sejmi kadrovskih potencialov in pa tudi aktivnosti, kjer je večji poudarek na spoznavanju kulturnih značilnosti in navezovanju stikov med evropskimi študenti.

BEST pomaga študentom, da se mednarodno udejstvujejo, širijo znanje na svojem področju, navezujejo stike z ostalimi študenti in predavatelji. S svojim delovanjem pripomore k povezovanju trikotnika študent – podjetje – univerza. Aktivni člani BEST-a se udeležujejo številnih drugih internih srečanj, kot so delavnice, treningi, kulturne izmenjave in generalne skupščine, kjer si pridobijo znanja s področja timskega dela, organizacije, projektnega vodenja ter t.i. ‘soft skills’.

BEST Maribor

Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, Slovenija

(02) 228 56 25

maribor@best.eu.org

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.