Informacije

EBEC

Te zanima kako postati BEST inženir? Mednarodna študentska organizacija BEST je s temi tekmovanji začela že kar nekaj let nazaj. Študentom tehniških in naravoslovnih ter ostalih fakultet so želeli ponuditi nek izziv, nekaj, kjer se bodo lahko preizkusili s svojimi vrstniki iz domače univerze, nato pa še s študenti iz celotne Evrope. Pričeli so s tekmovanjem inženirjev, kjer lahko študentje preizkusijo svoje znanje, iznajdljivost, timsko delo, kreativnost, …

Evropsko študentsko inženirsko tekmovanje EBEC Maribor je dogodek, razdeljen v različne kategorije, v katerem ekipe študentov z uporabo svojih tehničnih, socialnih in komunikacijskih spretnosti tekmujejo za dokončanje določene naloge. V danih pogojih (čas, stanje, materiali, ...) se ekipe študentov tehnike trudijo zagotoviti najvišjo možno kakovost izdelka z vidika učinkovitosti, stroškov in inovacije. Tekmovalne ekipe so sestavljene iz štirih študentov, ki lahko sodelujejo v dveh različnih kategorijah - Skupinsko načrtovanje ali Študija primera.

Študija primera

Rad planiraš inovativne projekte? Ni problema. Lahko sodeluješ v kategoriji Študija primera. Skupina bo dobila realen problem, za katerega bo potrebno v omejenem času poiskati teoretično rešitev in idejo predstaviti strokovni žiriji. Si zmožen nalogo izvesti tako, kot se to dela v največjih podjetjih?

Skupinsko načrtovanje

V kategoriji Skupinsko načrtovanje boš lahko dokazal svoje sposobnosti, iznajdljivost in domišljijo. Skupina bo dobila določeno nalogo, potreben material za izvedbo ter omejen čas za izdelavo naprave, ki bo zahtevano nalogo izvajala. Na koncu bomo pripravili predstavitev projektov, prav tako pa preizkusili delovanje izdelanih »naprav«.


BEST

BEST oziroma BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY je konstantno rastoča neprofitna študentska organizacija. Od leta 1989 omogočamo komunikacijo, povezovanje in možnost izmenjave študentov po vsej Evropi.

96 lokalnih BEST skupin (Local BEST Groups) v 33 evropskih državah ustvarja rastočo, dobro organizirano, močno, mlado in inovativno študentsko mrežo. Več kot 3400 aktivnih članov lokalnih skupin BEST širom Evrope promovira in omogoča evropskim študentom razumeti in ceniti različne kulture, pridobiti sposobnosti in znanja za delo v mednarodnem okolju, kar še dodatno doprinese k osebnostni rasti posameznika. To skušamo doseči tako, da tekom celega leta organiziramo različne strokovne aktivnosti, kot so dvotedenski tečaji, kratki intenzivni treningi, sejmi kadrovskih potencialov in pa tudi aktivnosti, kjer je večji poudarek na spoznavanju kulturnih značilnosti in navezovanju stikov med evropskimi študenti.

BEST pomaga študentom, da se mednarodno udejstvujejo, širijo znanje na svojem področju, navezujejo stike z ostalimi študenti in predavatelji. S svojim delovanjem pripomore k povezovanju trikotnika študent – podjetje – univerza. Aktivni člani BEST-a se udeležujejo številnih drugih internih srečanj, kot so delavnice, treningi, kulturne izmenjave in generalne skupščine, kjer si pridobijo znanja s področja timskega dela, organizacije, projektnega vodenja ter t.i. ‘soft skills’.