BEST - Board of European Students of Technology

BEST je konstantno rastoča študentska neprofitna, nepolitična in nevladna organizacija. Združuje predvsem študente tehniških, tehnoloških in naravoslovnih smeri. Od leta 1989 omogoča komunikacijo, povezovanje in možnost izmenjave študentov po vsej Evropi. Več kot 90 lokalnih BEST skupin (Local BEST Groups) v več kot 30 evropskih državah ustvarjajo rastočo, dobro organizirano, močno, mlado in inovativno študentsko mrežo. Z našimi dogodki letno dosežemo 1 300 000 evropskih študentov.

Aktivni člani lokalnih BEST skupin po vsej Evropi promovirajo in omogočajo evropskim študentom razumeti in ceniti različne kulture, pridobiti sposobnosti in znanja za delo v mednarodnem okolju, kar še dodatno doprinese k osebnostni rasti posameznika. To skušamo doseči tako, da preko leta po vsej Evropi organiziramo različne sezonske tečaje (poletne, jesenke, zimske in pomladne), kulturne izmenjave, inženirska tekmovanja, simpozije in še mnogo ostalih zabavnih dogodkov. Člani našega društva lahko pridobijo znanja s področja organizacije, vodenja, promocije, dela v skupini, javnega nastopanja, trženja, zbiranja sredstev ter tudi poznavanje tujih jezikov, predvsem angleškega. Ob enem odkrivajo tudi različne kulture, pri tem spoznajo veliko novih, zanimivih ljudi in se neizmerno zabavajo.