EBEC Challenge

IZBOLJŠAJ SVOJE TEHNIČNE VEŠČINE IN SE USPOSOBI NA NAJVEČJEM ŠTUDENTSKEM INŽENIRSKEM TEKMOVANJU V EVROPI!

EBEC Challenge (European BEST Engineering Competition) je evropsko študentsko inženirsko tekmovanje, ki poteka po skoraj vseh priznanih tehniških univerzah, kjer vsako leto sodeluje več kot 6500 študentov iz kar 87 univerz in 32 držav. Je dvodnevno tekmovanje, ki se izvaja v dveh sklopih:

»TEAM DESIGN« oz. skupinsko načrtovanje:
 • deset štiričlanskih skupin,
 • omejen čas,
 • določena praktična naloga,
 • dan material,
 • izdelava naprave, ki bo zahtevano nalogo opravljala,
 • predstavitve rešitev.
»CASE STUDY« oz. študija primera:
 • Deset štiričlanskih skupin,
 • omejen čas,
 • realna problemska naloga, podana s strani podjetja,
 • prosta uporaba spleta in gradiv,
 • poiskati hipotetično rešitev, ki bi jo bilo mogoče izpeljati kot resnični projekt,
 • predstavitve rešitev.

Tekmovanje študentom predstavlja izjemno izkušnjo, saj lahko pridobite  pomembne izkušnje z delom v timu, dopolnjevanjem idej, kreativnostjo, zmožnostjo sodelovanja med člani ekipe in organizacijo dela med njimi. Izboljšate pa tudi svojo inovativnost, iznajdljivost, razmišljanje izven okvirjev ter svoje sposobnosti z različnih tehniških in naravoslovnih področij, spoznate pa tudi veliko novih ljudi s podobnimi interesi. Ob tem pa zaradi omejenega časa in sredstev dobite občutek, kako poteka delo v profesionalnih delovnih okoljih. S samim sodelovanjem tekmovalci tudi pridete v stik s podjetji, si pridobite reference in povratno informacijo, zakaj je bil njihov izdelek ustrezen oz. kako bi ga izboljšali. Po predstavitvah izdelkov pa se lahko ekipe med sabo naučijo, da lahko prideš do rešitve zastavljene naloge tudi po drugačni poti.

Povezave do spletnih strani preteklih tekmovanj: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013